Privacy Policy

Fysiotherapie Volendam staat voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we duidelijk en transparant zijn over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Om aan de AVG wetgeving te voldoen en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, tonen we met trots het AVG OK vignet. Hiermee laten we zien dat we ons inzetten om op een verantwoorde en veilige manier met je gegevens om te gaan.

Bij Fysiotherapie Volendam begrijpen we het belang van privacy en zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden bewaard.

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als je vragen hebt over onze Privacy policy of hoe wij met je gegevens omgaan, kun je altijd contact met ons opnemen.

Bij Fysiotherapie Volendam hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.